CÁCH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ SỬ DỤNG CHỨC NĂNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Dịch vụ ghi danh trực tuyến tại trung tâm anh ngữ SEAMEO

        -  Đối với những học viên mới, bạn cần đăng ký tài khoản để truy cập và sử dụng các chức năng
           của chương trình
        -  Đối với những học viên đã học tại trung tâm, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn Tên truy cập
           (Username) và Mật khẩu (Password) để sử dụng chương trình này.

2. Đăng nhập vào hệ thống

 -   Bạn truy cập vào trang web http://dfs.vnseameo.org.
 -   Tại cửa sổ đăng nhập bạn cần nhập đúng Username và Password (nếu bạn đã đăng ký tài khoản)
      hoặc chọn "Đăng ký tài khoản" để đăng ký tài khoản cho bạn nếu là thành viên mới.

Hình 1: Màn hình đăng nhập hệ thống

2. Thi xếp lớp

-   Thi xếp lớp là một hình thức kiểm tra bắt buộc khi đăng ký học tại trung tâm chúng tôi, nhằm kiểm
    tra trình độ và lựa chọn lớp thích hợp cho các bạn. Hiện nay chúng tôi cung cấp 2 hình thức thi: Thi
    trực tuyến và thi xếp lớp tại trung tâm SEAMEO
   2.1. Thi xếp lớp trực tuyến:
      -  Sau khi các bạn đăng nhập vào chương trình, bạn chọn mục "Thi xếp lớp"
      -  Sau khi chấp nhận các điều khoản quy định, bạn tiến hành làm bài theo hướng dẫn của chương
         trình.
      -  Sau khi thi, điểm của bạn là cơ sở để chúng tôi xếp bạn vào các lớp thích hợp, bạn cũng có thể
         tự chọn lớp học cho mình ở phần "Đăng ký lớp học" được hướng dẫn bên dưới.


Hình 2: Màn hình chọn chức năng thi xếp lớp online
  
   2.2. Đăng ký thi xếp lớp tại trung tâm
      -   Bạn đăng nhập vào hệ thống
      -   Chọn mục "Đăng ký\ Thi xếp lớp tại trung tâm" trên thanh menu
      -   Chọn nút "Đăng ký thi xếp lớp"
      -   Chọn ngày thi (các bạn nên lưu ý về giờ thi và phòng thi được cung cấp)     
      -   Chọn cơ sở bạn muốn đăng ký
      -   Chọn ngày bạn muốn thi
      -   Chọn kỳ thi bạn muốn thi
      -   Chọn chương trình học
      -   Bấm nút "Đăng ký" để hoàn tất việc đăng ký thi xếp lớp tại trung tâm.
      Khi bạn đến thi tại trung tâm vui lòng liên hệ phòng ghi danh (R108) để nhận phiếu thi.


Hình 3: Màn hình chọn chức năng đăng ký thi xếp lớp


Hình 4: Màn hình đăng ký thi xếp lớp


Hình 5: Màn hình chọn ngày đăng ký thi xếp lớp

3. Đăng ký lớp học:

    -  Đăng nhập vào hệ thống
   -  Chọn mục "Đăng ký\ Đăng ký lớp học" trên thanh menu
   -  Chọn nút "Đăng ký lớp"
   -  Chọn chương trình học và địa điểm học
   -  Chọn vào nút "Tìm kiếm lớp"
   -  Dựa vào điểm thi xếp lớp và chương trình học, các bạn sẽ được cung cấp một số lớp phù hợp với
       trình độ của mình.
   -  Chọn lớp và nhấn nút "Đăng ký" để hoàn tất việc đăng ký lớp. 
 Hình 6: Màn hình đăng ký lớpHình 7: Màn hình chọn lớp

CÁM ƠN BẠN ĐÃ QUAN TÂM VÀ TIN TƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ TẠI TRUNG TÂM CHÚNG TÔI

Tư vấn trực tuyến